Trong thời đại công nghệ hiện nay, AI là lĩnh vực công nghệ cần được đầu tư một cách tổng thể từ xây dựng nguồn lực về con người, xác định phạm vi áp dụng đến việc xây dựng các ứng dụng. Trong đó, điều quan trọng nhất là xây dựng một nền tảng AI nâng cao để có thể hỗ trợ con người trong quá trình tự động ra quyết định, cung cấp giải pháp để tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh.

Công ty CP Trái Thị Vàng luôn luôn chào đón và sẵn sàng hợp tác, chia sẻ với các đối tác trong việc xây dựng một nền tảng trí tuệ nhân tạo theo triết lý “AI cùng con người, AI vì nhân loại” góp phần vào tương lại công nghệ trí tuệ nhân tạo Việt Nam vươn cao hơn, xa hơn góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong thời đại số ngày nay.

Công ty Cổ phần Trái Thị Vàng

  • Địa chỉ: TP HCM
  • Điện thoại: 0123.456.789
  • Email: textsmart@gmail.com
  • Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 000000
  • Ngày cấp: 
  • Nơi cấp: TP HCM