Ứng dụng công nghệ A.I trong kinh doanh

Chuyển văn bản thành giọng nói

Mọi việc trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, giúp doanh nghiệp của bạn triển khai Marketing tốt hơn

Đăng ký dùng thử

Ứng dụng công nghệ A.I trong kinh doanh

Sản xuất Video Marketing tự động

Mọi việc trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, giúp doanh nghiệp của bạn triển khai Marketing tốt hơn

Đăng ký dùng thử

Ứng dụng công nghệ A.I trong kinh doanh

Tạo video tự động & lời thoại tự động

Mọi việc trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, giúp doanh nghiệp của bạn triển khai Marketing tốt hơn

Đăng ký dùng thử

Chuyển văn bản thành giọng nói nhân tạo tiếng Việt

  Chúng tôi làm gì?

  Tiên phong phát triển công nghệ Trí thông minh nhân tạo A.I

  Công nghệ là sức mạnh của doanh nghiệp. Chúng tôi tiên phong áp dụng trí thông minh nhân tạo A.Iđể giúp các doanh nghiệp
  sản xuất âm thanh & video marketing chuyên nghiệp và nhanh gọn nhất.

  Xem tất cả dịch vụ

  Giới thiệu TextSmart

  TextSmart với sứ mệnh
  áp dụng A.I vào cuộc sống

  Đi cùng với xu hướng phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo song song với mục tiêu trở thành một công ty công nghệ cạnh tranh toàn cầu, TextSmart đã và đang tập trung, dành toàn bộ nguồn lực để phát triển các dịch vụ có liên quan đến AI.

  Chúng tôi đang nỗ lực theo kịp với xu hướng Công nghệ mới này và xây dựng nền tảng AI cung cấp trên các mô đun chủ yếu như xử lý ngôn ngữ tự nhiên, nhận diện giọng nói.

  Xem chi tiết

  Chúng tôi làm gì?

  Tiên phong phát triển công nghệ Trí thông minh nhân tạo A.I

  Công nghệ là sức mạnh của doanh nghiệp. Chúng tôi tiên phong áp dụng trí thông minh nhân tạo A.Iđể giúp các doanh nghiệp
  sản xuất âm thanh & video marketing chuyên nghiệp và nhanh gọn nhất.

  Xem tất cả dịch vụ

  Giới thiệu TextSmart

  TextSmart với sứ mệnh
  áp dụng A.I vào cuộc sống

  Đi cùng với xu hướng phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo song song với mục tiêu trở thành một công ty công nghệ cạnh tranh toàn cầu, TextSmart đã và đang tập trung, dành toàn bộ nguồn lực để phát triển các dịch vụ có liên quan đến AI.

  Chúng tôi đang nỗ lực theo kịp với xu hướng Công nghệ mới này và xây dựng nền tảng AI cung cấp trên các mô đun chủ yếu như xử lý ngôn ngữ tự nhiên, nhận diện giọng nói.

  Xem chi tiết

  Sẵn sàng tạo ra những đột phá cùng TextSmart

  Chúng tôi có sứ mệnh thay đổi cách nhìn của bạn về A.I cũng như cách áp dụng các thuật toán A.I vào giải quyết vấn đề của doanh nghiệp. Từ đó, các doanh nghiệp hoàn toàn chủ động phương án Marketing và có phương án tăng doanh thu.

  Hãy đăng ký để được tư vấn chi tiết nhất về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi:

  0123.456.789 Chat tư vấn trực tiếp   GIÁ LUÔN TỐT NHẤT

   Bảng giá dịch cụ TextSmart

   Đăng ký ngay hôm nay để hưởng phiếu giảm giá lên tới 25% dịch vụ vĩnh viễn.

   Gói TTS365-1

   5.000.000đ

   200.000 Ký tự

   30 ngày sử dụng

   Tối đa 8000 ký tự mỗi lần xử lý

   Tuỳ chọn giọng đọc (tuỳ chọn)

   Hình thức sử dụng(Web)

   Hỗ trợ kỹ thuật giờ hành chính

   Đăng ký ngay

   Gói TTS50

   500.000đ

   200.000 Ký tự

   30 ngày sử dụng

   Tối đa 8000 ký tự mỗi lần xử lý

   Tuỳ chọn giọng đọc (tuỳ chọn)

   Hình thức sử dụng(Web)

   Hỗ trợ kỹ thuật giờ hành chính

   Đăng ký ngay

   Gói TTS45

   400.000đ

   200.000 Ký tự

   30 ngày sử dụng

   Tối đa 8000 ký tự mỗi lần xử lý

   Tuỳ chọn giọng đọc (tuỳ chọn)

   Hình thức sử dụng(Web)

   Hỗ trợ kỹ thuật giờ hành chính

   Đăng ký ngay

   Gói TTS365-1

   5.000.000đ

   200.000 Ký tự

   30 ngày sử dụng

   Tối đa 8000 ký tự mỗi lần xử lý

   Tuỳ chọn giọng đọc (tuỳ chọn)

   Hình thức sử dụng(Web)

   Hỗ trợ kỹ thuật giờ hành chính

   Đăng ký ngay

   Gói TTS365-1

   5.000.000đ

   200.000 Ký tự

   30 ngày sử dụng

   Tối đa 8000 ký tự mỗi lần xử lý

   Tuỳ chọn giọng đọc (tuỳ chọn)

   Hình thức sử dụng(Web)

   Hỗ trợ kỹ thuật giờ hành chính

   Đăng ký ngay

   Gói TTS365-1

   5.000.000đ

   200.000 Ký tự

   30 ngày sử dụng

   Tối đa 8000 ký tự mỗi lần xử lý

   Tuỳ chọn giọng đọc (tuỳ chọn)

   Hình thức sử dụng(Web)

   Hỗ trợ kỹ thuật giờ hành chính

   Đăng ký ngay

   Gói TTS365-1

   5.000.000đ

   200.000 Ký tự

   30 ngày sử dụng

   Tối đa 8000 ký tự mỗi lần xử lý

   Tuỳ chọn giọng đọc (tuỳ chọn)

   Hình thức sử dụng(Web)

   Hỗ trợ kỹ thuật giờ hành chính

   Đăng ký ngay

   Gói TTS50

   500.000đ

   200.000 Ký tự

   30 ngày sử dụng

   Tối đa 8000 ký tự mỗi lần xử lý

   Tuỳ chọn giọng đọc (tuỳ chọn)

   Hình thức sử dụng(Web)

   Hỗ trợ kỹ thuật giờ hành chính

   Đăng ký ngay

   Gói TTS45

   400.000đ

   200.000 Ký tự

   30 ngày sử dụng

   Tối đa 8000 ký tự mỗi lần xử lý

   Tuỳ chọn giọng đọc (tuỳ chọn)

   Hình thức sử dụng(Web)

   Hỗ trợ kỹ thuật giờ hành chính

   Đăng ký ngay

   Gói TTS365-1

   5.000.000đ

   200.000 Ký tự

   30 ngày sử dụng

   Tối đa 8000 ký tự mỗi lần xử lý

   Tuỳ chọn giọng đọc (tuỳ chọn)

   Hình thức sử dụng(Web)

   Hỗ trợ kỹ thuật giờ hành chính

   Đăng ký ngay

   Gói TTS365-1

   5.000.000đ

   200.000 Ký tự

   30 ngày sử dụng

   Tối đa 8000 ký tự mỗi lần xử lý

   Tuỳ chọn giọng đọc (tuỳ chọn)

   Hình thức sử dụng(Web)

   Hỗ trợ kỹ thuật giờ hành chính

   Đăng ký ngay

   Gói TTS365-1

   5.000.000đ

   200.000 Ký tự

   30 ngày sử dụng

   Tối đa 8000 ký tự mỗi lần xử lý

   Tuỳ chọn giọng đọc (tuỳ chọn)

   Hình thức sử dụng(Web)

   Hỗ trợ kỹ thuật giờ hành chính

   Đăng ký ngay

   GIÁ LUÔN TỐT NHẤT

   Bảng giá dịch cụ TextSmart

   Đăng ký ngay hôm nay để hưởng phiếu giảm giá lên tới 25% dịch vụ vĩnh viễn.

   Gói TTS365-1

   5.000.000đ

   200.000 Ký tự

   30 ngày sử dụng

   Tối đa 8000 ký tự mỗi lần xử lý

   Tuỳ chọn giọng đọc (tuỳ chọn)

   Hình thức sử dụng(Web)

   Hỗ trợ kỹ thuật giờ hành chính

   Đăng ký ngay

   Gói TTS365-1

   5.000.000đ

   200.000 Ký tự

   30 ngày sử dụng

   Tối đa 8000 ký tự mỗi lần xử lý

   Tuỳ chọn giọng đọc (tuỳ chọn)

   Hình thức sử dụng(Web)

   Hỗ trợ kỹ thuật giờ hành chính

   Đăng ký ngay

   Gói TTS50

   500.000đ

   200.000 Ký tự

   30 ngày sử dụng

   Tối đa 8000 ký tự mỗi lần xử lý

   Tuỳ chọn giọng đọc (tuỳ chọn)

   Hình thức sử dụng(Web)

   Hỗ trợ kỹ thuật giờ hành chính

   Đăng ký ngay

   Gói TTS45

   400.000đ

   200.000 Ký tự

   30 ngày sử dụng

   Tối đa 8000 ký tự mỗi lần xử lý

   Tuỳ chọn giọng đọc (tuỳ chọn)

   Hình thức sử dụng(Web)

   Hỗ trợ kỹ thuật giờ hành chính

   Đăng ký ngay

   Gói TTS365-1

   5.000.000đ

   200.000 Ký tự

   30 ngày sử dụng

   Tối đa 8000 ký tự mỗi lần xử lý

   Tuỳ chọn giọng đọc (tuỳ chọn)

   Hình thức sử dụng(Web)

   Hỗ trợ kỹ thuật giờ hành chính

   Đăng ký ngay

   Gói TTS365-1

   5.000.000đ

   200.000 Ký tự

   30 ngày sử dụng

   Tối đa 8000 ký tự mỗi lần xử lý

   Tuỳ chọn giọng đọc (tuỳ chọn)

   Hình thức sử dụng(Web)

   Hỗ trợ kỹ thuật giờ hành chính

   Đăng ký ngay

   Gói TTS365-1

   5.000.000đ

   200.000 Ký tự

   30 ngày sử dụng

   Tối đa 8000 ký tự mỗi lần xử lý

   Tuỳ chọn giọng đọc (tuỳ chọn)

   Hình thức sử dụng(Web)

   Hỗ trợ kỹ thuật giờ hành chính

   Đăng ký ngay

   Gói TTS365-1

   5.000.000đ

   200.000 Ký tự

   30 ngày sử dụng

   Tối đa 8000 ký tự mỗi lần xử lý

   Tuỳ chọn giọng đọc (tuỳ chọn)

   Hình thức sử dụng(Web)

   Hỗ trợ kỹ thuật giờ hành chính

   Đăng ký ngay

   Gói TTS50

   500.000đ

   200.000 Ký tự

   30 ngày sử dụng

   Tối đa 8000 ký tự mỗi lần xử lý

   Tuỳ chọn giọng đọc (tuỳ chọn)

   Hình thức sử dụng(Web)

   Hỗ trợ kỹ thuật giờ hành chính

   Đăng ký ngay

   Gói TTS45

   400.000đ

   200.000 Ký tự

   30 ngày sử dụng

   Tối đa 8000 ký tự mỗi lần xử lý

   Tuỳ chọn giọng đọc (tuỳ chọn)

   Hình thức sử dụng(Web)

   Hỗ trợ kỹ thuật giờ hành chính

   Đăng ký ngay

   Gói TTS365-1

   5.000.000đ

   200.000 Ký tự

   30 ngày sử dụng

   Tối đa 8000 ký tự mỗi lần xử lý

   Tuỳ chọn giọng đọc (tuỳ chọn)

   Hình thức sử dụng(Web)

   Hỗ trợ kỹ thuật giờ hành chính

   Đăng ký ngay

   Gói TTS365-1

   5.000.000đ

   200.000 Ký tự

   30 ngày sử dụng

   Tối đa 8000 ký tự mỗi lần xử lý

   Tuỳ chọn giọng đọc (tuỳ chọn)

   Hình thức sử dụng(Web)

   Hỗ trợ kỹ thuật giờ hành chính

   Đăng ký ngay

   Khách hàng của chúng tôi

   TextSmart đã tiếp cận và phục vụ hàng trăm khách hàng

   Giúp các doanh nghiệp tối ưu chi phí marketing và tăng doanh thu nhanh chóng